Profesor Kazimierz Zaraś Profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Professor Kazimierz Zaraś Honorary Professor of the University of Economics in Katowice
Katowice, 12 stycznia /January 12th 2015r.


Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss.40

ISBN 978-83-7875-227-1

Promocyjne wydawnictwo okolicznościowe z okazji uroczystości nadania tytułu profesora honorowego Panu prof. Kazimierzowi Zarasiowi

Promotional publication printed in connection with the granting of the title of the Honorary Professor of the University of Economics in Katowice to Professor Kazimierz Zaraś