Wystawa - wybranych publikacji prof.dr hab. B. Fiedora

    Wystawa towarzyszyła uroczystości nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Bogusławowi Fiedorowi w dniu  7 października 2015 roku