Wystawa wybranych publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Klasika w związku z odnowieniem doktoratu

Wystawa została przygotowana z okazji uroczystego odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Andrzeja Klasika
w Dniu Święta Uczelni - 10 stycznia 2020r.