Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Ośrodka

Do zadań Ośrodka Historii i Tradycji Akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach należy:

  • gromadzenie, przechowywanie, i konserwowanie materiałów oraz dokumentów z zakresu historii Uniwersytetu (tzw. zbiory specjalne);
  • udostępnianie i promocja dokumentów, informacji oraz przedmiotów świadczących o powstaniu i rozwoju Uniwersytetu, a także o zasłużonych postaciach związanych z jego działalnością;
  • upowszechnianie zbiorów w zakresie wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Śląsku, w tym wykładanych na uniwersytecie dyscyplin i przedmiotów nauk ekonomicznych, komplementarnych dyscyplin społecznych, humanistycznych i innych;
  • współpraca  w zakresie organizacji  upamiętniających spotkań i wydarzeń, w tym jubileuszy Uniwersytetu i jego pracowników oraz przygotowywanie i opracowanie materiałów dotyczących Uniwersytetu;
  • zabezpieczanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
  • prezentowanie zgromadzonych zbiorów w stałych i czasowych ekspozycjach oraz udostępnianie ich dla celów edukacyjnych, naukowych i promocyjnych jak również prowadzenie działalności wystawienniczej Biblioteki Głównej;
  • współpraca z innymi ośrodkami wykonującymi podobne zadania w kraju i za granicą.
  • wykonywanie działań na rzecz Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych mających na celu promowanie ich działalności oraz obsługę biblioteczno-informacyjną czytelników.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3