Przejdź do menu Przejdź do treści

Zbiory

Ośrodek Historii i Tradycji Akademickich rejestruje i gromadzi różnorodne typy zbiorów, te związane z historią uczelni i ludzi, którzy ją tworzyli i te , które pokazują jej rozwój i miejsce w świecie współczesnym. Zbiory obrazują ścisły związek uczelni z regionem, współpracę z innymi uczelniami i instytucjami. Tu znajdziemy informacje o osiągnięciach i sukcesach uczelni oraz jej pracowników, pamiątki przypominające o kontaktach krajowych i zagranicznych, wspomnienia o pierwszych latach istnienia uczelni i dostojnych jubileuszach. Na starych, wyblakłych fotografiach zobaczymy twarze pracowników, tych którzy jeszcze dzisiaj są z nami i takich, którzy już "odeszli". Historia i tradycja przeplata się ze współczesnością, historia "murów" łączy się z historią ludzi. Ośrodek poprzez współpracę z innymi jednostkami uczelni, ciągle powiększa swoje zbiory, by ich różnorodność była odzwierciedleniem szerokiego spektrum działalności uczelni a  historia i tradycja, wzbogacały jej współczesność.

    Główne typy zbiorów, to:

 • broszury, druki i wydawnictwa okolicznościowe związane z ważnymi wydarzeniami z życia uczelni, jak jubileusze, doktoraty honoris causa czy odnowienia doktoratów
 • dyplomy, nagrody, listy gratulacyjne, które nasza uczelnia, jej pracownicy i studenci, otrzymują za osiągnięcia naukowe, kulturalne czy sportowe
 • dokumenty życia społecznego, te najbardziej ulotne...jak kalendarze, plakaty, katalogi, zaproszenia, ulotki informacyjne
 • książki, te związane z historią uczelni, dziejami regionu, biografie ludzi wpisanych w historię i kulturę, albumy artystyczne i wiele innych : szczególne miejsce w tym zbiorze zajmują księgi i wydawnictwa jubileuszowe różnych uczelni i instytucji
 • obrazy i rzeźby
 • medale, pieczęcie i plakiety
 • przedmioty pamiątkowe, tu znajdziemy największą różnorodność, poprzez porcelanę, plakiety, przyciski do papieru, puchary i wiele innych przedmiotów
 • plansze, mapy, stare maszynopisy
 • czasopisma, biuletyny, gazety, wydawane przez naszą i inne uczelnie i te związane z regionem
 • publikacje, fotografie, medale, pamiątki związane z patronem uczelni Karolem Adamieckim
 • albumy i fotografie archiwalne
 • płyty CD i DVD
 • pocztówki
 • sprawozdania, informatory, regulaminy


  

 

 

 

 

   

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3