Dokumenty życia społecznego

Dokumenty życia społecznego to różnorodny zbiór materiałów ulotnych, takich jak : broszurki, materiały promocyjne i informacyjne, katalogi wystawowe, plakaty, kalendarze, zaproszenia czy ulotki. To materiały, towarzyszące specjalnym wydarzeniom i jubileuszom a z drugiej strony dokumentujące, codzienne życie Uczelni i instytucji regionalnych. Są "ulotne", ich "żywot" mija wraz z przemijającym wydarzeniem, czas też nie jest dla nich " łaskawy" ale ich bogactwo i różnorodność to otwarty "wachlarz" aktywności Uczelni, jej otoczenia i regionu.