Mapy

   W zbiorach znajdują się mapy związane z historią miasta Katowice i dziejami Śląska.

 

                                             Plany miasta Katowice 1927-1939

 

 

      Mapy z publikacji "Mapy i plany Katowic. Z okazji 140 rocznicy uzyskania praw miejskich"

 

 

                          Mapy z publikacji Andrzeja Złotego "Katowice w czasie i przestrzeni"