Przejdź do menu Przejdź do treści

Pełnomocnik ds. Zgodności

Na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wskazane w niej podmioty są zobowiązane do podjęcia szeregu działań mających na celu ich dostosowanie do nowych przepisów.

Obowiązek ustanowienia stosownych kanałów zgłoszeń i procedur zgodnych z nowymi przepisami odnosi się obligatoryjnie do podmiotów prawnych z sektora publicznego oraz do podmiotów sektora prywatnego, o ile spełnią przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

  • zatrudniają 50 lub więcej pracowników,
  • bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników – w przypadku wykonywania usług w zakresie unijnych usług finansowych oraz rynków kapitałowych, usług w zakresie bankowości, kredytów, inwestycji, ubezpieczeń i reasekuracji, produktów w zakresie emerytur zakładowych lub indywidualnych produktów emerytalnych, papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych i usług płatniczych.

Wypełniając powyższy obowiązek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Zarządzeniem Rektora Nr 167/21 z dnia 8 grudnia 2021 roku wprowadza Regulamin zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem z dniem 17 grudnia 2021 r. został powołany Pełnomocnik ds. Zgodności Monika Dziechciarz-Wnuk

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca