Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zawiadamia, że zgodnie ze statutem PKZP § 19 ust. 2 w czwartek 11 kwietnia 2019 r.  w sali 201, budynek E  

o godz. 15.15 - I termin

o godz. 15.30 - II termin

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na które zapraszamy członków PKZP.

 

Liczymy na niezawodne przybycie delegatów członków PKZP