Organy KZP

 1. Walne zebranie członków (delegatów).
 2. Zarząd KZP:

  • dr Joanna Wiechoczek - przewodnicząca Zarządu
  • mgr Katarzyna Jasińska - zastępca przewodniczącej Zarządu
  • mgr inż. Anna Wyrozumska - sekretarz
  • mgr Regina Ogórek- skarbnik.

 3. Komisja Rewizyjna:

  • mgr inż. Katarzyna Góralczyk
  • mgr Katarzyna Haśnik
  • mgr Stanisław Król

 4. Księgowa KZP - Dorota Szywacz.