Poligrafia

Kontakt

e-mail: drukarnia@ue.katowice.pl

Zadania

  1. określenie rocznych i wieloletnich planów działalności poligraficznej
  2. drukowanie podręczników, prac naukowych, monografii, informatorów, testów, materiałów do egzaminów wstępnych, materiałów promocyjnych, materiałów firmowych oraz zawierających logo Uniwersytetu
  3. obsługa kserograficzna (powielanie materiałów dydaktycznych, uchwał, zarządzeń, raportów, analiz, zestawień)
  4. współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie działalności poligraficznej
  5. przygotowanie kalkulacji kosztów
  6. analiza i ocena potrzeb i wyposażenia stanowiących podstawę do podejmowania decyzji w sprawie unowocześnienia druku (zmian technologicznych) i wymiany środków technicznych