Rzecznik prasowy

Celem nadrzędnym działań rzecznika prasowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest dbanie o właściwy wizerunek i reputację Uczelni. Rzecznik bierze czynny udział w planowaniu komunikacji z otoczeniem, utrzymuje bieżący kontakt z dziennikarzami, przygotowuje materiały informacyjne oraz udziela wypowiedzi o działalności Uczelni dla mediów.

Rzecznik w swoich działaniach realizuje założenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.