Przejdź do menu Przejdź do treści

Protestujemy!

To nie jest reforma - to pozorowanie działań naprawczych

Związek Nauczycielstwa
Polskiego Pracowników

NSZZ „Solidarność”

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
Protestujemy!

TO NIE JEST REFORMA –
TO POZOROWANIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Nakłady budżetu państwa na naukę zniszczą polskie uczelnie!

 • Żaden z naszych postulatów nie został wzięty pod uwagę w trakcie prac nad nowelizacją ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
 • Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, proponowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie została poprzedzona przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego oraz jakąkolwiek symulacją skutków wprowadzonych zmian.
 • Obecne finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa jest równoznaczne z degradacją tych dziedzin
  - w latach 1990-2010 liczba studentów w Polsce wzrosła 5-krotnie (z 403 tys. w 1990 r.
  do blisko 2 mln dziś) a kadry dydaktycznej i naukowej jedynie o niewiele ponad 33%
  - wydatki na jednego studenta wg parytetu siły nabywczej sytuują Polskę na szarym
  końcu krajów OECD i są trzykrotnie niższe niż w krajach Europy Zachodniej.
 • Nakłady z budżetu państwa na całe szkolnictwo wyższe są mniejsze niż utrzymanie Uniwersytetu Harvarda i nieco ponad trzy razy wyższe niż utrzymanie Uniwersytetu Cambridge.
 • Warunkiem reformowania nauki i szkolnictwa wyższego powinna być likwidacja patologii:
  - niskich nakładów na naukę, niskich płac i wieloetatowości
  - odbieranie praw nabytych i wymuszanie niekorzystnych form zatrudnienia dla
  ludzi młodych

Apelujemy o zdecydowane działania, które odwrócą proces degradacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce!!!

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3