Skład Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

  1. dr Lesław Fornal - Przewodniczący Komisji Zakładowej
  2. dr Rafał Kozłowski - Z-ca przewodniczącego KZ
  3. prof. Irena Pyka    - Członek KZ
  4. dr Maria Boryczka  - Członek KZ
  5. dr Maria Smolarek  - Członek KZ
  6. mgr Danuta Dyjas  - Członek KZ

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. dr Jolanta Ingram - Przewodnicząca
  2. Helena Hornik
  3. Gabriela Hampel