Skład Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

  1. dr Lesław Fornal - Przewodniczący Komisji Zakładowej
  2. dr Rafał Kozłowski - Z-ca przewodniczącego KZ
  3. dr Jolanta Ingram - Sekretarz KZ
  4. dr Maria Boryczka - Członek KZ
  5. mgr Danuta Dyjas - Członek KZ
  6. dr Marian Wójcik - Członek KZ
  7. Zdzisław Szwarc - Członek KZ

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Helena Hornik
  2. dr Krystyna Melich-Iwanek
  3. mgr Edward Naporowski