Biuro Spraw Pracowniczych - Zespół Socjalny

bud. N, pok. 129

ul. ks. bpa St. Adamskiego 7

40-069 Katowice, 

tel. +48 32257-7162

adres korespondencyjny:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice