Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Audytora Wewnętrznego

Audytor Wewnętrzny organizuje i realizuje audyt wewnętrzny w Uniwersytecie, a w szczególności:

  • opracowuje roczne plany audytu wewnętrznego na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
  • realizuje zadania audytowe wynikające z planu audytu,
  • realizuje zadania pozaplanowe zlecone przez Rektora,
  • realizuje zadania audytowe zlecone na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
  • ocenia system kontroli i zarządzania w uczelni w ramach realizacji zadań audytowych wynikających z planu,
  • sporządza sprawozdania z realizacji zadań audytowych,
  • sporządza sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,
  • przekazuje roczne plany audytu i sprawozdania z ich realizacji Rektorowi, komórce audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wymagane informacje Ministerstwu Finansów w terminach i na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa,
  • współpracuje z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w porozumieniu i za zgodą Rektora,
  • przeprowadza czynności doradcze, przyczyniające się do usprawnienia funkcjonowania Uniwersytetu.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3