Kontakt

Photo of Adam  Derej

Adam Derej

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Koszarowa 6
Budynek: N; pok. 273
40-069 Katowice

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice