Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o powstaniu i działalności Stowarzyszenia Absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów z okazji 70-lecia istnienia Uczelni oraz 50 lat pracy Stowarzyszenia podejmuje trud przypomnienia niektórych faktów, które miały wpływ na rozwój i historię Uczelni, ale również świadczące o oddaniu i bezinteresownej pracy w Stowarzyszeniu. Materiały zebrał i opracował Franciszek Konarski, a wydane zostały w maju 1987 r.

Przytaczam jedynie krótkie fragmenty tego opracowania.

Dnia 11 stycznia 1937 roku odbyło się uroczyste otwarcie Wyższego Studium Nauk Społeczno – Gospodarczych w Katowicach jako pierwszej wyższej uczelni na terenie Górnego Śląska. Wkrótce po powstaniu uczelni, już w 1937 r. zawiązało się pierwsze na WSNSG stowarzyszenie akademickie pod nazwą „ Bratnia Pomoc Studentów WSNSG zwane popularnie "Bratniakiem", który przewidywał działania zmierzające do akademizacji Studium.

Koncepcja utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów zrodziła się na wiele lat przed I Zjazdem Absolwentów, a więc przed rokiem 1957. Zadania stojące przed Stowarzyszeniem były równie ważne i trudne jak  zadania byłej Bratniej Pomocy. Pierwszy Zjazd Absolwentów powołał Komitet Organizacyjny w skład którego weszli: A. Melich – jako przewodniczący, W. Fryc – sekretarz, A. Golinowski- wiceprzewodniczący, oraz J. Małysz, J. Krzysik, Korpok, Świtalanka, Małogłówka, Ciepielowska, Czekalska, Bień, Brożek, Prażmowski, Żak, Żytomirska i inni. Komitet przystąpił do opracowania statutu Stowarzyszenia oraz jego legalizacji. W efekcie 29.09.1958 r. zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń pod nazwą "Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach".

W dniu 15 X 1958 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów, które dokonało wyboru pierwszego Zarządu. W jego skład weszli: A. Melich – przewodniczący, A. Golinowski – z-ca przewodniczącego, W. Fryc – sekretarz, P. Świtała – sekretarz, Węglarczyk – sekretarz, J. Kołdonek – skarbnik, T. Szczepanik – przewodniczący sekcji wydawniczej, J. Małysz – przewodniczący sekcji organizacyjnej, J. Krzysik – przewodniczący sekcji zawodowej, T. Świetlik przewodniczący sekcji naukowej, W. Skrzydlewski przewodniczący sekcji towarzyskiej, W. Korpok przewodniczący sekcji problemowej, J. Małogłówka przewodnicząca sekcji kół terenowych, L. Szwemiw, L. Dziubiński, W. Zastawny, W. Żak, H. Czekalska członkowie zarządu.

Do najpilniejszych zadań zaliczono wydanie Księgi Pamiątkowej. Zawarto w niej historią pierwszych lat Uczelni wraz z programami studiów, spisem wykładowców i absolwentów, 52 fotografie i 8 tablic.

Do 1987 roku Zarząd Stowarzyszenia zorganizował 4 zjazdy absolwentów oraz 8 Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, zjazdy odbywały się z okazji rocznic istnienia Uczelni i miały niezwykle uroczysty charakter.

Do osiągnięć wydawniczych Stowarzyszenia oprócz wspomnianej już Księgi Pamiątkowej należy zaliczyć opracowanie monografii z okazji 30 – tej rocznicy powstania Uczelni nosi ona tytuł "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach 1937 – 1967" i ukazała się we wrześniu 1969 roku.

W dniu 26.10.1967 Zarząd Stowarzyszenia przekazał Uczelni ufundowany sztandar. Był to dar z okazji 30-lecia Uczelni.

Liczba członków Stowarzyszenia w latach 1977-1987: 1977 – 78 członków indywidualnych, 72 członków zbiorowych. 1978 – 122 członków indywidualnych, 90 członków zbiorowych. 1979 – 197 członków indywidualnych, 122 zbiorowych w 1987 ponad 1600 członków indywidualnych.

Z okazji V Zjazdu zwołanego z okazji 50-lecia Uczelni i 30-lecia Stowarzyszenia wykonano pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników zjazdu.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3