Władze Stowarzyszenia COLLEGIUM

Marek Trząski - PREZES

Wiesław Rola - WICEPREZES

Stefan Piwowarski - SEKRETARZ

 - SKARBNIK