Władze Stowarzyszenia COLLEGIUM

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Piotr Trząski - Prezes

Janusz Termiński  - Z-ca Prezesa

Marek Trząski  - Z-ca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Stefan Grad

Lidia Maj

Paweł Szafraniec

SĄD KOLEŻEŃSKI

Paweł Plackowski

Maria Barnuś

Kazimierz Kaczor