Przejdź do menu Przejdź do treści

Wydarzyło się

11 stycznia 2023 roku

Wręczenie statuetek drugiej edycji konkursu Wybitnej Absolwentki/Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.    

11 stycznia 2023 roku odbyło się uroczyste uhonorowanie laureatów drugiej edycji konkursu pt. "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". Statuetki podczas Swięta Uczelni wręczyli: JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Piotr Trząski.

Laureatami drugiej edycji Konkursu "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" zostali:

  • w kategorii zawodowej - Olgierd Cieślik – Prezes firmy Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. Członek: Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Rady Programowej United Nations Global Compact Network Poland, Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Komitetu Wykonawczego European Lotteries, 
  • w kategorii społecznej - Tadeusz Biedzki – pisarz i podróżnik, dziennikarz, ale także przedsiębiorca oraz dyplomata. Zaangażowany w działalność społeczną. Właściciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej Engas Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Konsul Honorowy Rep. Łotewskiej w Katowicach,
  • w kategorii naukowej - prof. dr hab. Andrzej Klasik – wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wyróżniony przez Senat Uczelni Tytułem Profesora Honorowego; Profesor, Rektor, Rektor Honorowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli; Członek Rady Redakcyjnej Studia KPZK, Polskiej Akademii Nauk; Założyciel i pierwszy Prezes Związku Górnośląskiego. Autor ponad 640: artykułów, książek, redakcji, prac projektowych będących efektem ponad 80 projektów badawczych. Poza aktywnością naukową angażował się w ruchy obywatelskie i w działania na rzecz praktyki gospodarczej, obejmujące tematycznie niemal wszystkie aspekty programowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

30 listopada 2022 roku  

Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia drugiej edycji Konkursu pn. "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".

30 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia drugiej edycji Konkursu pn. "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".  

11 stycznia 2022 roku

Wręczenie statuetek Wybitnej Absolwentki/Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

Uroczystego wręczenia statuetek Wybitnej Absolwentki/Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dokonała JM Rektor Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz Prezes Stowarzyszenia Piotr Trząski podczas jubileuszowej uroczystości obchodów Święta Uczelni.

Laureatami pierwszej edycji Konkursu "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" zostali:

  • w kategorii zawodowej Ryszard Wojtkowski – Founder and Managing Director, CEO, Resource Partners;
  • w kategorii społecznej Aleksandra Gajewska – Dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie;
  • w kategorii naukowej prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita – w latach 1982-1990 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  • w kategorii wschodząca gwiazda Katarzyna Emin – Konsultant w firmie Accenture oraz Asystent w Centrum Studiów Europejskich na University of Florida w Gainesville (USA).

25 listopada 2021 roku 

Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia pierwszej edycji Konkursu pn. "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". 

25 listopada 2021 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" organizowanego z inicjatywy Uczelni oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "COLLEGIUM". Idea uhonorowania wybitnych absolwentek i absolwentów Uczelni narodziła się w 2021 r. Zgodnie z nią corocznie w czasie Święta Uczelni począwszy od 2022 r. będą wręczane statuetki czterem wybitnym absolwentom.   

19 listopada 2019 roku

Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM. 

W dniu 19 listopada 2019 roku  zostały wybrane nowe Władze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM w następującym składzie:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Piotr Trząski - Prezes

Janusz Termiński  - Z-ca Prezesa

Marek Trząski  - Z-ca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Stefan Grad

Lidia Maj

Paweł Szafraniec

SĄD KOLEŻEŃSKI

Paweł Plackowski

Maria Barnuś

Kazimierz Kaczor

21 czerwca 2018 roku

Spotkanie z  dr Jerzym Podsiadło Prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach.

W dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 16.00. w sali 240F (budynek F, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. Bogucicka 14a) odbyło się spotkanie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Gościem na spotkaniu był dr Jerzy Podsiadło Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach.  

19 grudnia 2017 roku

Spotkanie opłatkowe Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W dniu 19 grudnia 2017 roku odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jak co roku przy dźwiękach kolęd w świątecznej atmosferze  spotkali się nasi Absolwenci aby razem spędzić czas, podzielić się opłatkiem i życzyć sobie wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii.

23 października 2017 roku

Spotkanie z prof. UE dr hab. Alojzym Czechem z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania.

W dniu 23 października 2017 roku godz. 15.30 w budynku CNTI odbyło się spotkanie z prof. UE dr hab. Alojzym Czechem z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania.

Profesor zajmuje się historią nauk o zarządzaniu oraz dziejami instytucji naukowych w regionie górnośląskim, zwłaszcza w Katowicach. Był także organizatorem konferencji z okazji 150-lecia urodzin Karola Adamieckiego oraz jest autorem książki „Karol Adamiecki – polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania)”.

Tematem spotkania były m.in. DZIEJE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

12 lipca 2017 roku

Spotkanie w Amikusie Absolwentów roczniki ( 1957 – 1965).

W dniu 12 lipca 2017 roku w Amikusie odbyło się coroczne spotkanie  Absolwentów roczniki ( 1957 – 1965). Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w naszej galerii.

3 czerwca 2017 roku

XV Zjazd Absolwentów UE w Katowicach

Zjazd odbył się ramach obchodów 80 lecia Uniwersytetu w dniu 3 czerwca 2017 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Podczas tego jubileuszowego wydarzenia chcieliśmy przybliżyć historię Uniwersytetu i zaznaczyć rolę, jaką odegrał w kształtowaniu regionu. 

Pierwsza część programu, a mianowicie spotkania z kadrą naukową, miała miejsce w holu budynku CNTI. W tej części spotkania wzięło udział około 100 absolwentów oraz m.in. nasi profesorzy: prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak, dr hab. Barbara Kos, prof. UE, dr hab. Józef Biolik, prof. UE.

W Auli im. Prof. Lisieckiego odbyła się oficjalna część imprezy na którą przybyło około 300 osób.

Na wstępie spotkania wystąpił JM Rektor dr. hab. Robert Tomanek, prof. UE który przedstawił obecną sytuację uczelni i plany dotyczące przyszłości. Wspomniał, że Władze Uczelni przywiązują dużą wagę do rozwijania współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów, a także do kontaktów z absolwentami naszej uczelni oraz budowaniu bardziej aktywnej płaszczyzny współpracy pomiędzy Uczelnią i Absolwentami.

Następnie zabrał głos Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów COLLEGIUM Wiesław Rola który przywitał wszystkich gości i podziękował sponsorom za wsparcie.

Na spotkanie w tej części dotarli jeszcze m.in. prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prof. dr hab. Florian Kuźnik, prof. dr hab. Jan Alojzy Pyka.

Zjazd uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierz Korcza z zespołem Old Silesian Band którego dyrygent Joachim Krzyk jest absolwentem naszej uczelni.

Po koncercie wszyscy uczestnicy przeszli do budynku CNTI gdzie odbyła się część towarzysko-integracyjna z występem zespołu INPLUS.

11 stycznia 2017 roku

Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

11 stycznia to punkt kulminacyjny obchodów 80-lecia Uniwersytetu. Ceremonia Święta Uczelni rozpoczęła się o godz. 10:00 w auli im. dr. Józefa Lisaka.

Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów otwarł rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. Mówił, że "naszą największą chlubą są absolwenci. Dziś jednak możemy i powinniśmy wspomnieć nie tylko dziesiątki tysięcy studentów i absolwentów, ale też pracowników związanych z Uczelnią. Jesteśmy depozytariuszami dorobku naszych poprzedników. Napawa to dumą, ale skłania też do pokory." Nawiązał także do zmian organizacji oraz finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, generujących trudne działania dostosowawcze. Dodał jednak, iż z optymizmem patrzy w przyszłość, a zwracając się na koniec do całej społeczności akademickiej mówił: "Pamiętajmy, otrzymaliśmy depozyt - naszą Almae Matris. Naszym obowiązkiem i wielkim wyzwaniem jest, żeby tę wartość pomnażać, tak abyśmy zasłużyli na szacunek tych, którzy przyjdą po nas."

Tuż po przemówieniu odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych przez wojewodę śląskiego, Jarosława Wieczorka, który życzył odznaczonym przede wszystkim konsekwencji i ogromnego zaangażowania w trosce o jakość polskiej nauki. Następnie uroczyście nadano tytuły honorowych profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także wręczono Złote Odznaki Uniwersytetu oraz promocje doktorskie i habilitacyjne.

W dalszej części uroczystości nagrody Santander Consumer Banku otrzymało dwóch studentów Wydziału Informatyki i Komunikacji. Listy gratulacyjne z rąk rektora odebrali natomiast Michał Sowa – student, zdobywca mistrzostwa świata w XVIII Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyjnym oraz drużynowo brązowego medalu w XXIII Mistrzostwach Europy Karate Fudokan oraz Dariusz Świercz – absolwent, zwycięzca międzynarodowego prestiżowego turnieju szachowego 3rd Millionaire Chess Open 2016, odbywającego się w październiku ubiegłego roku w Atlantic City w USA.

Na koniec wręczono nagrody w plebiscycie na najlepszych prowadzących "Złote Pióro", organizowanym przez Parlament Studencki.

Na zaproszenie władz uczelni w święcie  wzięło udział wielu Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w naszej galerii.

7 listopada 2016 roku

Spotkanie Absolwentów roczniki ( 1957 – 1965).

W dniu 7 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie Absolwentów roczniki ( 1957 – 1965). Spotkanie poprowadził Pan Kazimierz Kaczor (Absolwent rocznika 1962 na stałe zamieszkujący w Stanach Zjednoczonych). Tematem spotkania był „System finansowy i podatkowy USA”.  Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.

28 października 2016 roku

Coroczny Zjazd Absolwentów UE w Katowicach

Fundacja im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „COLLEGIUM” 28 października 2016 roku zorganizowały COROCZNY ZJAZD ABSOLWENTÓW Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w studenckim Klubie ARKADA. Na Zjazd przybyło ponad 100 Absolwentów i zaproszonych gości. Wszystkich zebranych powitał Rektor Uczelni dr hab. Robert Tomanek, prof. UE oraz Prezes Fundacji Wiesław Rola. Wszyscy przybyli mogli wysłuchać występu Zespołu „Kwadrat” Reaktywacja. 21 września br. pod skrzydłami artystycznymi Stefana Sendeckiego grupa Kwadrat w składzie funkcjonujących zawodowo muzyków postanowiła reaktywować swoją muzykę i przekazywane treści w piosenkach, obudzić po latach wartości artystyczne, które  nadal są aktualne. Teraz w składzie: Marcin Wawrzynowicz wokal, Stefan Sendecki - instrumenty klawiszowe, Adam Otręba – gitara, Jan Gałach – skrzypce, Jacek Gazda - gitara basowa, Michał Giercuszkiewicz  perkusja. Zespół „Kwadrat” powstał w lutym 1977 roku i początkowo trzymał się formuły wyłącznie instrumentalnej. Swoją nazwę zaczerpnął od nazwy katowickiego Klubu Studentów Akademii Ekonomicznej Kwadraty, w którym odbywał próby. Początkowo brzmienie Kwadratu oscylowało między muzyką jazz-rockową, a blues-rockiem. Z czasem coraz bardziej ciążyło w kierunku rocka progresywnego. To połączenie stylów muzycznych, dało w efekcie utwory takie jak: Polowanie na leśniczego, czy Quasimodo (wydane na singlu). Po występie rozpoczęło się spotkanie integracyjne przy poczęstunku i muzyce Zespołu „In Plus” Krzysztof Wawrzyczek - gitara elektryczna, akustyczna, harmonijka ustna,  wokal Tomasz Gandorski - keyboard, organy, backing  wokal. Zespół w tym składzie instrumentalnym istnieje od ponad 20 lat. "In Plus" to dwóch hobbystów w wieku pogwarancyjnym, grających muzykę na żywo z użyciem keyboardu, gitary i harmonijki. Covery wyłącznie znanych utworów są oryginalnie zaaranżowane i wzbogacane improwizacjami. Repertuar to m.in. przeboje Breakout, Niemena, Santany, Dżemu, Pink Floyd czy Claptona. W trakcie imprezy w Klubie  były organizowane konkursy z nagrodami.

4 czerwca 2016 roku

Coroczne spotkanie Absolwentów w Chatce pod Potrójną.

Jak co roku w każdą pierwszą sobotę czerwca Absolwenci UE w Katowicach spotkali się w Chatce pod Potrójną.  Na spotkanie przybyło ponad stu Absolwentów. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Wieczorem wszyscy przybyli spotkali się przy ognisku gdzie przy akompaniamencie muzyki wybornie się bawili. Serdecznie zapraszamy wszystkich Absolwentów i pracowników Uczelni na spotkanie w pierwszą sobotę czerwca w 2017 roku. Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.

27 kwietnia 2016 roku

Spotkanie z prof. zw. dr hab. Andrzejem Stanisławem Barczakiem

Fundacja im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Zarząd Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM w dniu 27 kwietnia 2016 roku zorganizowała spotkanie z prof. zw. dr hab. Andrzejem Stanisławem Barczakiem, dr hc emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członek Rady Statystyki przy Premierze Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia w Katowicach. Temat przewodnim spotkania były „Dylematy makroekonomii w odniesieniu do obecnej sytuacji gospodarczej”. Przybyli na spotkanie Absolwenci naszej Uczelni oprócz w/w tematu mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia prywatnego jak i naukowego Profesora. Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.

17 grudnia 2015 roku

Spotkanie opłatkowe.

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia 17 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe przy śpiewie kolęd i pastorałek Chóru Uczelni oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Silesianie". W wydarzeniu udział wzięli, pracownicy naukowi i administracyjni Uniwersytetu, emerytowani pracownicy, absolwenci i studenci Uczelni, a także duszpasterze akademiccy

20 listopada 2015 roku

XIV Zjazd Absolwentów naszej Uczelni.

W piątek 20 listopada 2015 r. odbył się coroczny XIV Zjazd Absolwentów naszej Uczelni. Zjazd rozpoczął się zgodnie z programem o godz. 18:00.

Gości przywitał Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów "COLLEGIUM" Pan Wiesław Rola. 

W imieniu władz uczelni wystąpił Prorektor ds. Organizacji Finansów i Rozwoju prof. UE dr hab. Robert Tomanek.

Po części oficjalnej wystąpił z recitalem zespół „Termiński i przyjaciele”.

Po zakończeniu koncertu około godziny 20-tej wszyscy uczestnicy Zjazdu przeszli do Klubu ARKADA na dalszą część imprezy.

W spotkaniu wziął także udział Rektor Senior prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita i były Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Paweł Plackowski.

Uczestnicy wzięli udział w wydarzeniu na zaproszenie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "COLLEGIUM", Fundacji im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz JM Rektora Prof. zw. dr hab. Leszka Żabińskiego.

12 października 2015 roku

Spotkanie z okazji jubileuszu odnowienia doktoratu przez prof. zw. dr hab. Jerzego Rokitę.

W dniu12 października 2015 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z wyjątkowej okazji  - jubileuszu odnowienia doktoratu przez prof. zw. dr hab. Jerzego Rokitę. Pomysłodawcami spotkania byli Pan Kazimierz Kaczor (absolwent rocznika 1962 na stałe zamieszkujący w Stanach Zjednoczonych) oraz Romuald Winkler (absolwent rocznika 1957 na stałe zamieszkujący w Niemczech) poza tym w spotkaniu uczestniczyli: Henryk Żabiński (absolwent rocznika 1957), Paweł Plackowski (absolwent rocznika 1957), Jerzy Orczyk (absolwent rocznika 1957), Stefan Piwowarski (absolwent rocznika 1957), Władysław Capuła (absolwent rocznika 1956), Wiesław Rola (absolwent rocznika 1986) oraz szacowny jubilat prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita. Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w naszej galerii.

25 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM.

W dniu 25 czerwca 2015 roku w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14 a o godz. 16.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM. Po ZWZ odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Jerzym Rokitą. Tematem spotkania były "Trudne problemy zarządzania organizacjami". Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi oraz wszystkim  Członkom Stowarzyszenia za przybycie i mile spędzony czas.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3