Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania

Stowarzyszenie inicjuje, organizuje i finansuje ciekawe formy działalności:

  • utrzymuje kontakty z władzami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni,
  • przygotowuje zjazdy, narady, odczyty, kursy i wykłady,
  • promuje Uczelnie poprzez działalność wydawniczą ,
  • pozyskuje środki finansowe na rzecz wymienionych celów,
  • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie poszczególnych zagadnień.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy