Banner Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od 1 października 2019 roku zajmuje się kształceniem doktorantów, które kończy się przygotowaniem i złożeniem rozprawy doktorskiej. Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.

Więcej

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do rozmowy z Dziekanem Szkoły Doktorskiej drem hab. Arturem Walasikiem, prof. UE, która pozwoli poznać specyfikę tych studiów i zadecydować, czy podjąć... [Więcej]
Trwa międzynarodowy konkurs na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2021 lub 2022 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3. Zachęcamy do udziału! [Więcej]
Szanowni Czytelnicy, w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Specjalistycznej można skorzystać z bazy EIKON Refinitiv. Baza EIKON Refinitiv jest platformą służącą do analizy rynków finansowych i towarowych. EIKON zawiera różnego typu wskaźniki... [Więcej]
W dniach 16-17 stycznia br. odbędą się wykłady z dr Indranarainem Ramlallem z University of Mauritius. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach. [Więcej]
Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Wojciech Dyduch serdecznie zaprasza na warsztaty z Radą Doskonałości Naukowej pt. "Awanse naukowe po dwóch latach: Doświadczenia, dobre praktyki, wyzwania". Wydarzenie odbędzie się 20 grudnia br. w... [Więcej]