Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.

Aktualności

Informacja o kontakcie z Dziekanatem

Szanowni Państwo! W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich obsługa administracyjna w Szkole Doktorskiej nadal odbywa się w sposób zdalny. Sprawy wymagające bezwzględnej potrzeby bezpośredniego kontaktu prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie... [Więcej]


Harmonogram sesji letniej 2019/2020

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowany został harmonogram sesji letniej 2019/2020. Egzaminy i zaliczenia zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/20 odbywają się w sposób zdalny z wykorzystaniem narzędzi online. Prosimy o bieżące monitorowanie... [Więcej]


Zarządzenie Rektora w sprawie zakazu odbywania zgromadzeń i ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu do 24 maja 2020 r.

Na mocy Zarządzenia nr 70/20 z dn. 22 maja br., w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w okresie stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na... [Więcej]


Zaproszenie Doktorantów na seminarium z zakresu pisania artykułów naukowych do topowych czasopism w języku angielskim, w ramach Konferencji "Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie"

18 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki  - Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Konferencja organizowana jest przez Szkołę... [Więcej]


Informacja w sprawie ważności legitymacji doktoranckich

Szanowni Państwo, Legitymacje doktoranckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez okres 60 dni po jego zakończeniu. Nie trzeba więc stawiać się na Uczelni w celu... [Więcej]


Zarządzenie Rektora w sprawie zakazu odbywania zgromadzeń i ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu do 24 maja 2020 r.

Na mocy Zarządzenia nr 63/20 do 24 maja 2020 r. zakazuje się zgromadzeń liczących powyżej 10 osób oraz ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na terenie Uniwersytetu.... [Więcej]


Odwołanie godzin rektorskich

W związku z odwołaniem imprez masowych informujemy o anulowaniu godzin rektorskich zaplanowanych na: 21 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 16:15-19:45 dla studentów studiów stacjonarnych III stopnia i doktorantów Szkoły Doktorskiej,... [Więcej]