Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trójstyk [relacja]

18 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym na Katowicach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie w formie konferencji on-line.

 

Konferencja organizowana była przez Szkołę Doktorską i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dra hab. Roberta Tomanka, prof. UE. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat merytoryczny objęli: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Technopark Gliwice, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - Program Edukacji Ekonomicznej. Patronat medialny nad Konferencją pełnili TVP3 Katowice oraz Radio Katowice.

Wydarzenie skierowane było głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki. Celem konferencji była integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznym, nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą w zakresie własnych badań naukowych. Konferencja obejmowała obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Ponadto, w ramach uczestnictwa, istniała możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii lub czasopiśmie oraz jego prezentacja podczas jednej z sesji. Naszym celem było stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu następujących dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

W Konferencji uczestniczyli prelegenci z całej Polski, jednak przeważały największe ośrodki ekonomiczne w Polsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu,  Uniwersytet  Ekonomiczny  we  Wrocławiu i Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach.

Informacja  o  Konferencji  dotarła  do  6819 osób.  Zostało przyjętych 80 zgłoszeń udziału w Konferencji.  25 prelegentów zaprezentowało swoje referaty. Odbyło się 6 sesji równoległych. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. dr hab. Ewy Ziemby "Standardy pisania artykułów naukowych do prestiżowych czasopism”.
155,2 tys. osób otrzymało informację o seminarium. 4,4 tys. osób wyraziło zainteresowanie lub chęć udziału
w wydarzeniu. Ostatecznie ze względu na ograniczenia technologiczne w wykładzie wzięło udział 750 osób.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem.

Niezmiernie cieszymy się, że Konferencja spotkała się z tak pozytywnym odbiorem! Wzięło w niej udział 80 osób, z czego 25 prelegentów podczas wystąpienia, zaprezentowało swoje badania.

Gorąco dziękujemy Panu Prof. Arturowi Walasikowi za wsparcie i zaufanie, którym nam obdarzył. Zawsze mogliśmy liczyć na jego pomoc. Dziękujemy również Pani prof. Ewie Ziembie, która przeprowadziła niezwykle interesujące seminarium, które spotkało się z pozytywnym odbiorem. 

Składamy również szczere podziękowania całemu Komitetowi Naukowemu:

  • dr hab. Barbara Kos, prof. UE,
  • dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE,
  • prof. dr hab. Ewa Ziemba,
  • dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE,
  • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski,
  • prof. dr hab. Wojciech Dyduch,

który dbał o wysoki poziom merytoryczny Konferencji.
Uczestnikom gratulujemy ciekawych i inspirujących wystąpień oraz zapraszamy za rok!

 

Aktualności

Planowanie projektów indywidualnych młodych naukowców na 2021 rok

Szanowni Państwo w związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2021 rok, uprzejmie informujemy, iż dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów... [Więcej]


Informacja o skrzynce podawczej

Szanowni Państwo Zachęcamy do korzystania ze skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami Dziekanatu Szkoły Doktorskiej. Jest to alternatywna forma przekazywania korespondencji poza możliwością wysłania jej drogą pocztową i elektroniczną.... [Więcej]


Zawiadomienia o obronach doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Jasińskiej    termin: 24 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnymtemat: „Samodzielność wydatkowa a kondycja finansowa gmin w Polsce”więcej informacjiPubliczna obrona... [Więcej]


Przedłużenie ważności legitymacji

Informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.... [Więcej]


Informacja o kontakcie z Dziekanatem

Szanowni Państwo! W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich obsługa administracyjna w Szkole Doktorskiej nadal odbywa się w sposób zdalny. Sprawy wymagające bezwzględnej potrzeby bezpośredniego kontaktu prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie... [Więcej]


Harmonogram sesji letniej 2019/2020

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowany został harmonogram sesji letniej 2019/2020. Egzaminy i zaliczenia zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/20 odbywają się w sposób zdalny z wykorzystaniem narzędzi online. Prosimy o bieżące monitorowanie... [Więcej]


Zarządzenie Rektora w sprawie zakazu odbywania zgromadzeń i ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu do 24 maja 2020 r.

Na mocy Zarządzenia nr 70/20 z dn. 22 maja br., w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w okresie stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na... [Więcej]