Godziny rektorskie w dniu 21 maja 2020 r.

Na wniosek Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę na godziny rektorskie dla doktorantów III stopnia studiów stacjonarnych i doktorantów Szkoły Doktorskiej:

  • 21 maja 2020 r. (czwartek) w godzinach 16:15-19:45.

godziny rektorskie