Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzenie Rektora w sprawie zawieszenia zajęć i zgromadzeń

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 49/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego Zarządzenie nr 27/20 w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 wśród wspólnoty Uniwersytetu oraz Zarządzenie nr 29/20 w sprawie zakazu odbywania zgromadzeń liczących powyżej 10 osób na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 

  • do 8 czerwca 2020 r., tj. do końca okresu zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na terenie Uniwersytetu zawiesza się wykłady, zajęcia oraz egzaminy dyplomowe dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet. Jednocześnie kontynuuje się prowadzenie zajęć i konsultacji w formie e-learningu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na wybranych kierunkach studiów podyplomowych (zgodnie z indywidualnymi ustaleniami) oraz w ramach programu Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT).   
  • do 30 kwietnia 2020 r. zakazuje się zgromadzeń liczących powyżej 10 osób oraz ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na terenie Uniwersytetu.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3