Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.
Kształcenie doktorantów jest prowadzone w dwóch dyscyplinach naukowych: Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Aktualności

Miło nam poinformować, że doktorantka Pani mgr Anna Kozak otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM. OPUS 19 jest konkursem na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do... [Więcej]
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze".  „Zeszyty", to czasopismo naukowe wydawane od 2014 roku, na łamach którego publikowane są oryginalne... [Więcej]
Jest to projekt finansowany przez MNiSW w ramach konkursu "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego". [Więcej]
W związku z realizacją przez Parlamentu Studentów RP zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazujemy informacje o projekcie „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”. W celu zaktywizowania... [Więcej]
W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na... [Więcej]
W związku z Zarządzeniem Rektora nr  127/20  zmieniającym Zarządzenie Ne 98/20 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 informujemy, że od dnia 9 października 2020 r.... [Więcej]
Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Katedrę Inwestycji katedralne seminaria doktoranckie w semestrze zimowym 2020/21: Seminarium 1. prowadzi: dr hab. Monika Foltyn-ZarychtaData: 9 listopada, 17:30Temat: Wybrane aspekty etyki w inwestycjach ... [Więcej]
 „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska.”  Józef Piłsudski Praca w uczelni wyższej nie zawsze związana jest tylko z pracą dydaktyczną, naukową czy też badawczą. Żeby efektywnie pracować umysłowo,... [Więcej]
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy  o możliwości publikacji w czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym liście. Proces składania i publikacji artykułów jest... [Więcej]
W imieniu Redaktor Naczelnej Czasopisma Przedsiębiorstwo & Finanse zapraszamy Państwa do publikowania artykułów w kolejnych numerach Czasopisma (ISSN 2084-1361). Aktualna liczba punktów MNiSW za publikację – 5 punktów. Publikacja artykułów w... [Więcej]