Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.
Kształcenie doktorantów jest prowadzone w dwóch dyscyplinach naukowych: Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Aktualności

Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy złożyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej w terminie od 13 września do 15 października 2021 r. w dniach: wtorek i czwartek w godz. 10:00-15:00 oraz środa i... [Więcej]
Ladies and gentlemen, Dear Colleagues, Allow me to briefly introduce you to the newly launched Visegrad–Taiwan Scholarship program facilitating study and research mobility between the V4 region and leading Taiwanese universities and research... [Więcej]
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej uczelni partnerskiej [Więcej]
Miło nam poinformować, że doktorantka Pani mgr Anna Kozak otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM. OPUS 19 jest konkursem na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do... [Więcej]
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze".  „Zeszyty", to czasopismo naukowe wydawane od 2014 roku, na łamach którego publikowane są oryginalne... [Więcej]
Jest to projekt finansowany przez MNiSW w ramach konkursu "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego". [Więcej]
W związku z realizacją przez Parlamentu Studentów RP zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazujemy informacje o projekcie „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”. W celu zaktywizowania... [Więcej]
W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na... [Więcej]
W związku z Zarządzeniem Rektora nr  127/20  zmieniającym Zarządzenie Ne 98/20 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 informujemy, że od dnia 9 października 2020 r.... [Więcej]
Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Katedrę Inwestycji katedralne seminaria doktoranckie w semestrze zimowym 2020/21: Seminarium 1. prowadzi: dr hab. Monika Foltyn-ZarychtaData: 9 listopada, 17:30Temat: Wybrane aspekty etyki w inwestycjach ... [Więcej]