Konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak

 

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

                                                         

 

 Konferencja została objęta Patronatem Honorowym

Ministra Edukacji i Nauki

 

                                                                 

                                            

                                                                              Patronat merytoryczny

 

                                                          

 

                                                          

 

                                                          

 

                                                            

                                                                

                                                           

 

 

                                                                                   Patronat medialny