Przejdź do menu Przejdź do treści

 

Wymagania techniczne:

  • poster powinien zostać przygotowany w formacie A1 (420×594 mm);
  • preferowana orientacja posteru-pionowa. Minimalne marginesy od krawędzi posteru równe 20 mm;
  • w posterze powinna być stosowana czcionka (Times New Roman)- poszczególne części merytoryczne powinny być zatytułowane w formie nagłówków 1 rzędu o wielkości 30 punktów (pogrubione), numerowanych kolejnymi cyframi arabskimi;
  • tekst bazowy posteru powinien być przygotowany w wielkości minimum 20 pkt (czcionka do wyboru).

 

Poster powinien zawierać w szczególności:

  • tytuł (wielkość czcionki powyżej 30 punktów, w postaci pogrubionej) - wyraźnie odróżniający się od pozostałych elementów posteru);
  • imiona, nazwiska oraz tytuły zawodowe/naukowe autorów wraz z afiliacjami;
  • wyszczególnienie nagłówkami poszczególnych sekcji prezentowanego badania; d/ bibliografia- czcionka min. 15 pkt.

 

*Podpisy pod rysunkami oraz tabelami wg standardu opracowań naukowych. 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy