Krajowe praktyki studenckie

NOWA PROCEDURA PRAKTYK od 01.10.2020

Zachęcamy do zapoznania się z:

Kontakt: od 19.04-04.05.2021 - obsługa wyłącznie mailowa - praktyki@uekat.pl 

Prosimy w temacie wiadomości o wpisanie kierunku, stopnia (I, II) oraz trybu (stacjonarny, niestacjonarny) studiów.