Informacje o odwołanych zajęciach - semestr zimowy 2020-2021

kierunekrodzaj studiówrokprzedmiotwykładowcadata zajęćgodzina rozpoczęcianr grupyuwagi
FZOZSII2 Kontrola zarządcza w jednostkach ochrony zdrowia dr Aleksandra Szewieczek28.10.202013:30 Fizoz_K-ce_19_z_SII_gc01
FZOZSII2 Rachunkowość
w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia (II)
dr Aleksandra Szewieczek28.10.202011:40 Fizoz_K-ce_19_z_SII_gc01
DKSSII1Warsztaty dziennikarstwa multimedialnego    dr Anna Musialik-Chmiel 21.10.8:00

Dks_K-ce_20_z_SII_gc01,

Dks_K-ce_20_z_SII_gc02 

DKSSII1Warsztaty z retoryki - przygotowanie wystąpień publicznych    dr Anna Musialik-Chmiel  22.10.11:40Dks_K-ce_20_z_SII_gc02 
DKSSI3Seminarium dr Anna Musialik-Chmiel    22.1015:20gc 01, gc 02
DKSSI3Analiza przekazu medialnegodr Anna Musialik-Chmiel20-10-202013:30DKS_K-ce_18_z_SI_gc02_PKWN 
FZOZSI2Prawo pracydr Michał Kuźnik19.10.202013:30 FZOZ_K-ce_19_z_SI_gc01
FiRSI2Seminarium dyplomowedr Piotr Kania19.10.202013:30 _gc01,_gc02, _gc01,_gc02,
FiRSI1Finansedr Piotr Kania19.10.202011:40 FZOZ_K-ce_20_z_SI_gc01
FiRSI3Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczychdr Piotr Kania19.10.2020 9:50 gc07,_gc08,_gc05,_gc04,_gc06,
FiRNI3 Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych dr Piotr Kania18.10.202010:45 gc05,_gc03,_gc04,_gc06,_gc07,
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostaw mgr Tuora Magdalena 18.10.202016:15L_K-ce_19_z_NI_gc04_TwSL
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostaw mgr Tuora Magdalena 18.10.202013:30L_K-ce_19_z_NI_gc02_TwSL
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostaw mgr Tuora Magdalena 18.10.202010:45L_K-ce_19_z_NI_gc01_TTiL
LNI2Zarzadzanie operacjami i łańcuchem dostawmgr Tuora Magdalena17.10.202016:15L_K-ce_19_z_NI_gc03_TwSL
FiRNI3Seminarium dyplomowedr Piotr Kania17.10.2020 16:15 _gc05,_gc04,_gc03,
FiRNI3 Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych dr Piotr Kania17.10.202013:30 _gc03,_gc05,_gc04,_gc07,_gc06,
FiRNI3 Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne dr Piotr Kania17.10.202010:45 _gc06,_gc01,_gc05,_gc02,_gc04,_gc03,_gc07,
RiRFSI3 Instrumenty opodatkowania ludności i podmiotów gospodarczych dr Piotr Kania16.10.2020 13:30 FR_K-ce_18_z_SI_gc07_RiRF
RIPSI3Instrumenty opodatkowania ludności i podmiotów gospodarczychdr Piotr Kania16.10.202011:40 FR_K-ce_18_z_SI_gc04_RiP
FiRSI3 Instrumenty opodatkowania ludności i podmiotów gospodarczych dr Piotr Kania16.10.2020 09:50 FR_K-ce_18_z_SI_gc08_RiRF F
DziennikarstwoSI3Seminariumdr Anna Musialik-Chmiel16.10.202011:40_gc01,_gc02,
Finanse i Rachunkowość (R)S2 Komunikacja społeczna dr Szymaniec-Mlicka Karolina 15.10.20208:00 FRR_K-ce_19_z_SI_gc02
Finanse i Rachunkowość (R)S2 Komunikacja społeczna dr Szymaniec-Mlicka Karolina 15.10.20209:50 FRR_K-ce_19_z_SI_gc01
Finanse i Rachunkowość (R)S2 Komunikacja społeczna dr Szymaniec-Mlicka Karolina 15.10.202011:40 _gc01,_gc02,
DziennikarstwoSII1Warsztaty z retoryki - przygotowanie wystapień publicznychdr Anna Musialik-Chmiel15.10.202011:40Dks_K-ce_20_z_SII_gc02
Erasmus S1 Development Economics dr hab. Julia Włodarczyk 15.10.202013:3001
E-Commerce S1 Managerial Economics and Digital Economy dr hab. Julia Włodarczyk15.10.202011:4001
International BusinessS1 World and European Economy dr hab. Julia Włodarczyk 14.10.20209:5002
DziennikarstwoSI1 Korekta, redakcja i skład tekstu Korekta, redakcja i skład tekstu dr Sławomir Śląski

14.10.2020

13.10.2020

11:40 gc01 gc02
ERASMUS, FRS1 Methods of financial market analysis Monika Foltyn-Zarychta12-10-2020

11:40-13:10

13:20-15:10

9,1
Erasmus
International Business
S2Leadership Skills Trainingdr Hanna Kelm12.10.20209:501
E-CommerceS2Seminarium magisterskie dr hab. Julia Włodarczyk 09.10.2020 15:2001
Przedsiębiorczość i finanse S1 Metody badań koniunktury dr hab. Julia Włodarczyk 09.10.2020 13:3001
Przedsiębiorczość i finanse S1 Metody badań koniunktury dr hab. Julia Włodarczyk 09.10.2020 11:4002
Przedsiębiorczość i finanseS1 Metody badań koniunkturydr hab. Julia Włodarczyk 09.10.2020 8:0001, 02
ErasmusS1 Economics dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka09.10.202013:3001, 11
Erasmus S1 Economics dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka 09.10.202011:4001, 11
Erasmus S1 Economic systems dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka 09.10.20209:5001
ErasmusS1 Competition Strategy dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka09.10.20208:0001
LogistykaN3 Systemy sterowania ruchem w miastach mgr inż. Kosobucki Łukasz 04.10.202010:4501