Informacje o odwołanych zajęciach - semestr zimowy 2020-2021

kierunekrodzaj studiówrokprzedmiotwykładowcadata zajęćgodzina rozpoczęcianr grupyuwagi
GPSI1Podstawy prawadr Michał Kuźnik18.01.202111:40 GP_K-ce_20_z_SI_gc01
GZPSI1Mikroekonomiaprof. dr hab. Stanisław Swadzba14.01.202111:40GZP_K-ce_20_z_SI_gc01
 FmSI2Rachunkowość finansowamgr Olga Grzybek07.01.202111:40 FM_K-ce_19_z_SI_gc02
FZOZSI2Prawo pracydr Michał Kuźnik21.12.202013:30 FZOZ_K-ce_19_z_SI_gc01
GPSI1Podstawy prawadr Michał Kuźnik21.12.202011:40 GP_K-ce_20_z_SI_gc01
ISII2Analizy rynkoweprof. M. Mitręga21.12.20208:00_gc02,_gc01,   
ERSI1Marketing researchprof. M. Mitręga21.12.20209:50ER_K-ce_20_z_SI_gc01_ERASMUS21.12.2020
ISII2Analizy rynkoweprof. M. Mitręga21.12.202011:40I_K-ce_19_z_SII_gc01_ADZD21.12.2020
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostawmgr Magdalena Tuora20.12.202016:15L_K-ce_19_z_NI_gc01_TTiL
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostaw mgr Magdalena Tuora20.12.202013:30_gc04,_gc04,
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostawmgr Magdalena Tuora20.12.202010:45L_K-ce_19_z_NI_gc03_TwSL
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostawmgr Magdalena Tuora19.12.20208:00L_K-ce_19_z_NI_gc02_TwSL
LSI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostawmgr Magdalena Tuora18.12.202013:30L_K-ce_19_z_SI_gc02
LSI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostawmgr Magdalena Tuora18.12.202011:40L_K-ce_19_z_SI_gc01
LSI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostawmgr Magdalena Tuora18.12.20209:50L_K-ce_19_z_SI_gc03
ECOSII2Logistics for E-commercemgr Magdalena Tuora17.12.202013:30ECO_K-ce_19_z_SII_gc01
ECOSII2Logistics for E-commercemgr Magdalena Tuora17.12.202011:40ECO_K-ce_19_z_SII_gc02
IESI3Inżynieria Business Intelligence    dr hab.Joanna Palonka15.12.20209:50IE_K-ce_18_z_SI_gc01_AD 
IESI1Informatyka ekonomiczna   dr hab.Joanna Palonka  15.12.2020   11:30gc02,_gc03,_gc01,   
IESI3Inżynieria Business Intelligence  dr hab.Joanna Palonka   15.12.2020  13:30IE_K-ce_18_z_SI_gc01_AD 
GpSI1Podstawy prawa - zastępstwodr Michał Kuźnik14.12.202015:20 GP_K-ce_20_z_SI_gc01
FzozSI2Prawo pracydr Michał Kuźnik14.12.202013:30 FZOZ_K-ce_19_z_SI_gc01
DksSI3Aksjologia i etyka dziennikarstwa   ks. dr Rafał Śpiewak08-12-20208:00DKS_K-ce_18_z_SI_gc02_PKWN  
DksSI3Estetykaks. dr Rafał Śpiewak 08-12-20209:50

DKS_K-ce_18_z_SI_gc02_PKWN

DksSI3Aksjologia i etyka dziennikarstwaks. dr Rafał Śpiewak 08-12-202013:30DKS_K-ce_18_z_SI_gc01_DEPR  
DksSI3Aksjologia i etyka dziennikarstwaks. dr Rafał Śpiewak   08-12-202015:20gc01,gc02
Fr, FzozSI3Prawo instrumentów finansowychdr Michał Kuźnik03.12.202011:40 gc01,_gc06,_gc07,_gc04,_gc05,_gc03,_gc08,_gc02,_gc01,
FmSI1Matematykadr inż. Ewa Pośpiech04.12.20208:00_gc02,_gc01   
FmSI1Matematykadr inż. Ewa Pośpiech04.12.20209:50FM_K-ce_20_z_SI_gc01  
LSI2Logistyka produkcji  dr Anita Mutwil   01.12.202013:30L_K-ce_19_z_SI_gc01  
LSI2Logistyka zaopatrzenia dr Anita Mutwil  01.12.202011:40L_K-ce_19_z_SI_gc02  
LSI2Logistyka produkcji dr Anita Mutwil   01.12.20208:00L_K-ce_19_z_SI_gc02  
FrSI3Analiza finansowamgr Maciej Tuszkiewicz30.11.202013:30 FR_K-ce_18_z_SI_gc07_RiRF
FrSI3Sprawozdawczość finansowamgr Maciej Tuszkiewicz30.11.202011:40 FR_K-ce_18_z_SI_gc02_AF
FrSI3Analiza finansowamgr Maciej Tuszkiewicz30.11.20208:00 FR_K-ce_18_z_SI_gc05_RiP
ZNI3

Zarządzanie kulturą organizacyjną

dr Monika Rutkowska29.11.202016:15

Z_K-ce_18_z_NI_gc02_ZZL

ZNI3

Socjologia organizacji

dr Monika Rutkowska29.11.202013:30

Z_K-ce_18_z_NI_gc02_ZZL

 

ZNI3Władza menedżerska i przywództwo dr Monika Rutkowska28.11.202010:45_gc02,_gc01 
FrSI2Prawo gospodarcze i prawo pracymgr Małgorzata Szczęsny27.11.202013:30 FR_K-ce_19_z_SI_gc06_RRF
GpSI1Podstawy prawamgr Małgorzata Szczęsny27.11.20209:40 GP_K-ce_20_z_SI_gc01
LNI2Logistyka zaopatrzenia   dr Anita Mutwil29.11.202016:15_gc03,_gc01,_gc02,_gc04,_gc04,  
LNI2Logistyka produkcji dr Anita Mutwil  29.11.202013:30_gc01,_gc04,_gc02,_gc03,_gc04
LNI2Infrastruktura logistyczna   dr Anita Mutwil   28.11.20208:00_gc03,_gc01,_gc04,_gc02,_gc04   
LSI  2Logistyka zaopatrzenia   dr Anita Mutwil   26.11.202013:30L_K-ce_19_z_SI_gc01  
LSI  2Logistyka zaopatrzenia   dr Anita Mutwil  26.11.202011:40_gc01,_gc03,_gc02,   
LSI   2Logistyka produkcji   dr Anita Mutwil  26.11.20209:50_gc01,_gc03,_gc02,  
LSI2Logistyka zaopatrzenia   dr Anita Mutwil   24.11.202013:30L_K-ce_19_z_SI_gc03   
LSI2Logistyka produkcji  dr Anita Mutwil 24.11.202011:40L_K-ce_19_z_SI_gc03   
LSI2Infrastruktura logistyczna    dr Anita Mutwil   24.11.20208:00_gc03,_gc02,_gc01,   
DksSIIWarsztaty z retoryki - przygotowanie wystąpień publicznych dr Anna Musialik-Chmiel24.11.9:50Dks_K-ce_20_z_SII_gc02  
DksSIAnaliza przekazu medialnego  dr Anna Musialik-Chmiel24.11.11:40gc01,_gc02   
DksSIAnaliza przekazu medialnego  dr Anna Musialik-Chmiel  24.11.13:20DKS_K-ce_18_z_SI_gc02_PKWN  
FRSI2Prawo gospodarcze i prawo pracymgr Wojciech Osowski19.11.202013:30 FR_K-ce_19_z_SI_gc04_RP
PFSII1Prawo pracymgr Wojciech Osowski19.11.2020 11:40 PIF_K-ce_20_z_SII_gc01
PFSII1Prawo pracymgr Wojciech Osowski19.11.20208:00 PIF_K-ce_20_z_SII_gc02
FRSI2Prawo gospodarcze i prawo pracymgr Wojciech Osowski16.11.202013:30 FR_K-ce_19_z_SI_gc01_AF
FRSI2Prawo gospodarcze i prawo pracymgr Wojciech Osowski16.11.202011:40 FR_K-ce_19_z_SI_gc02_AF
FRSI2Prawo gospodarcze i prawo pracymgr Wojciech Osowski16.11.20209:50 FR_K-ce_19_z_SI_gc03_RP
FRSI1Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnejmgr Małgorzata Szczęsny16.11.202011:40 FR_K-ce_20_z_SI_gc01
FRSI1Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnejmgr Małgorzata Szczęsny16.11.20209:50 FR_K-ce_20_z_SI_gc06
FRSI1 Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnejmgr Małgorzata Szczęsny16.11.20208:00 FR_K-ce_20_z_SI_gc05
FRSI2Prawo gospodarcze i prawo pracymgr Małgorzata Szczęsny12.11.202013:30 FR_K-ce_19_z_SI_gc06_RRF
GZPSI2Prawo pracymgr Małgorzata Szczęsny12.11.202011:40 GZP_K-ce_19_z_SI_ZRO_gc01
GPSI1Podstawy prawamgr Małgorzata Szczęsny12.11.2020  9:50 GP_K-ce_20_z_SI_gc01
PfSI2Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowedr hab.Anna Skórska, prof. UE03.11.20208:00_gc02,_gc03,_gc01,
PfSI2Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowedr hab.Anna Skórska, prof. UE03.11.20209:50Pf_K-ce_19_z_SI_gc03_ZDG
PfSI2Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowedr hab.Anna Skórska, prof. UE03.11.202011:40Pf_K-ce_19_z_SI_gc01_RPw RFF
ESI1 Technologie informacyjne   mgr Arkadiusz Kisiołek 03.11.2020 8:00 E_K-ce_20_z_SI_gc01
ESI1 Technologie informacyjne   mgr Arkadiusz Kisiołek  03.11.2020 9:50 E_K-ce_20_z_SI_gc02
ESI 1Technologie informacyjne    mgr Arkadiusz Kisiołek 30.10.202013:30E_K-ce_20_z_SI_gc01  
ESI 1Technologie informacyjne    mgr Arkadiusz Kisiołek 30.10.202011:40E_K-ce_20_z_SI_gc02
ESI1Technologie informacyjne   mgr Arkadiusz Kisiołek 30.10.20209:50E_K-ce_20_z_SI_gc03  
IBSI3International Trade Management dr Monika Sulimowska-Formowicz30.10.20209:50_gc02,_gc01, _gc02,_gc01,  
ESI1Technologie informacyjne mgr Arkadiusz Kisiołek 29.10.202011:40E_K-ce_20_z_SI_gc04   
ECOSII1Business Informations Systems  mgr Arkadiusz Kisiołek 29.10.20208:00ECO_K-ce_20_z_SII_gc01 
FZOZSII2 Kontrola zarządcza w jednostkach ochrony zdrowia dr Aleksandra Szewieczek28.10.202013:30 Fizoz_K-ce_19_z_SII_gc01
FZOZSII2 Rachunkowość
w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia (II)
dr Aleksandra Szewieczek28.10.202011:40 Fizoz_K-ce_19_z_SII_gc01
DKSSII1Warsztaty dziennikarstwa multimedialnego    dr Anna Musialik-Chmiel 21.10.8:00

Dks_K-ce_20_z_SII_gc01,

Dks_K-ce_20_z_SII_gc02 

DKSSII1Warsztaty z retoryki - przygotowanie wystąpień publicznych    dr Anna Musialik-Chmiel  22.10.11:40Dks_K-ce_20_z_SII_gc02 
DKSSI3Seminarium dr Anna Musialik-Chmiel    22.1015:20gc 01, gc 02
DKSSI3Analiza przekazu medialnegodr Anna Musialik-Chmiel20-10-202013:30DKS_K-ce_18_z_SI_gc02_PKWN 
FZOZSI2Prawo pracydr Michał Kuźnik19.10.202013:30 FZOZ_K-ce_19_z_SI_gc01
FiRSI2Seminarium dyplomowedr Piotr Kania19.10.202013:30 _gc01,_gc02, _gc01,_gc02,
FiRSI1Finansedr Piotr Kania19.10.202011:40 FZOZ_K-ce_20_z_SI_gc01
FiRSI3Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczychdr Piotr Kania19.10.2020 9:50 gc07,_gc08,_gc05,_gc04,_gc06,
FiRNI3 Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych dr Piotr Kania18.10.202010:45 gc05,_gc03,_gc04,_gc06,_gc07,
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostaw mgr Tuora Magdalena 18.10.202016:15L_K-ce_19_z_NI_gc04_TwSL
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostaw mgr Tuora Magdalena 18.10.202013:30L_K-ce_19_z_NI_gc02_TwSL
LNI2Zarzadzanie operacjami i łancuchem dostaw mgr Tuora Magdalena 18.10.202010:45L_K-ce_19_z_NI_gc01_TTiL
LNI2Zarzadzanie operacjami i łańcuchem dostawmgr Tuora Magdalena17.10.202016:15L_K-ce_19_z_NI_gc03_TwSL
FiRNI3Seminarium dyplomowedr Piotr Kania17.10.2020 16:15 _gc05,_gc04,_gc03,
FiRNI3 Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych dr Piotr Kania17.10.202013:30 _gc03,_gc05,_gc04,_gc07,_gc06,
FiRNI3 Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne dr Piotr Kania17.10.202010:45 _gc06,_gc01,_gc05,_gc02,_gc04,_gc03,_gc07,
RiRFSI3 Instrumenty opodatkowania ludności i podmiotów gospodarczych dr Piotr Kania16.10.2020 13:30 FR_K-ce_18_z_SI_gc07_RiRF
RIPSI3Instrumenty opodatkowania ludności i podmiotów gospodarczychdr Piotr Kania16.10.202011:40 FR_K-ce_18_z_SI_gc04_RiP
FiRSI3 Instrumenty opodatkowania ludności i podmiotów gospodarczych dr Piotr Kania16.10.2020 09:50 FR_K-ce_18_z_SI_gc08_RiRF F
DziennikarstwoSI3Seminariumdr Anna Musialik-Chmiel16.10.202011:40_gc01,_gc02,
Finanse i Rachunkowość (R)S2 Komunikacja społeczna dr Szymaniec-Mlicka Karolina 15.10.20208:00 FRR_K-ce_19_z_SI_gc02
Finanse i Rachunkowość (R)S2 Komunikacja społeczna dr Szymaniec-Mlicka Karolina 15.10.20209:50 FRR_K-ce_19_z_SI_gc01
Finanse i Rachunkowość (R)S2 Komunikacja społeczna dr Szymaniec-Mlicka Karolina 15.10.202011:40 _gc01,_gc02,
DziennikarstwoSII1Warsztaty z retoryki - przygotowanie wystapień publicznychdr Anna Musialik-Chmiel15.10.202011:40Dks_K-ce_20_z_SII_gc02
Erasmus S1 Development Economics dr hab. Julia Włodarczyk 15.10.202013:3001
E-Commerce S1 Managerial Economics and Digital Economy dr hab. Julia Włodarczyk15.10.202011:4001
International BusinessS1 World and European Economy dr hab. Julia Włodarczyk 14.10.20209:5002
DziennikarstwoSI1 Korekta, redakcja i skład tekstu Korekta, redakcja i skład tekstu dr Sławomir Śląski

14.10.2020

13.10.2020

11:40 gc01 gc02
ERASMUS, FRS1 Methods of financial market analysis Monika Foltyn-Zarychta12-10-2020

11:40-13:10

13:20-15:10

9,1
Erasmus
International Business
S2Leadership Skills Trainingdr Hanna Kelm12.10.20209:501
E-CommerceS2Seminarium magisterskie dr hab. Julia Włodarczyk 09.10.2020 15:2001
Przedsiębiorczość i finanse S1 Metody badań koniunktury dr hab. Julia Włodarczyk 09.10.2020 13:3001
Przedsiębiorczość i finanse S1 Metody badań koniunktury dr hab. Julia Włodarczyk 09.10.2020 11:4002
Przedsiębiorczość i finanseS1 Metody badań koniunkturydr hab. Julia Włodarczyk 09.10.2020 8:0001, 02
ErasmusS1 Economics dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka09.10.202013:3001, 11
Erasmus S1 Economics dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka 09.10.202011:4001, 11
Erasmus S1 Economic systems dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka 09.10.20209:5001
ErasmusS1 Competition Strategy dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka09.10.20208:0001
LogistykaN3 Systemy sterowania ruchem w miastach mgr inż. Kosobucki Łukasz 04.10.202010:4501