Otwarty dostęp do czasopism naukowych UE


Pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją Władz Uczelni o udostępnieniu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na licencji Creative Commons, na stronach internetowych poszczególnych czasopism zostały wprowadzone poniższe zmiany:

1. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”

  • oznakowanie licencją CC BY-NC. 4.0 Międzynarodowa (na podstawie tego typu licencji zostały udostępnione czytelnikom wszystkie artykuły),
  • wprowadzenie nowych wzorów umów autorskich – zamiast dotychczas stosowanych Oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich,
  • wprowadzenie klasyfikacji JEL dla tematyki artykułów naukowych.

Szablon artykułu

2. „Journal of Economics and Management”

  • oznakowanie licencją CC BY-NC. 4.0 Międzynarodowa (na podstawie tego typu licencji zostały udostępnione wszystkie artykuły),
  • wprowadzenie nowej wersji regulaminu JEM w języku polskim i angielskim,
  • wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia dla autorów – Consent to publish,
  • wprowadzenie nowego Abstraktu, podzielonego na subsekcje,
  • wprowadzenie numeracji Introduction i Conclusion.

Szablon artykułu

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zamieszczono na stronach internetowych czasopism:

Studia Ekonomiczne

Journal of Economics and Management