Plan Wydawniczy 2019


Szanowni Państwo,

W dniu 7 marca 2019 roku, na podstawie rekomendacji Komitetu Redakcyjnego UE, został zatwierdzony Plan Wydawniczy na 2019 rok.Szczegółowe zestawienie w podziale na typy publikacji znajduje się na stronie internetowej Wydawnictwa UE, w zakładce „Dla autorów”.

Publikacje przyjęte do Planu na podstawie złożonych wcześniej wniosków wydawniczych będą realizowane zgodnie z procedurami stosowanymi przez Wydawnictwo UE.

Informujemy, że utrzymano zasadę nieprzyjmowania inicjatyw autorskich złożonych w miesiącu grudniu. Wszystkich Autorów, którzy deklarowali termin grudniowy, prosimy o przygotowanie inicjatyw na listopadowe posiedzenie Komitetu Redakcyjnego.