Wnioski do Planu Wydawniczego 2017


Szanowni Państwo, rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń publikacji planowanych do wydania w 2017 roku (formularz w załączeniu). Prosimy o przesyłanie zbiorczych formularzy w terminie do dnia 12 grudnia 2016 roku do Wydawnictwa UE (także w wersji elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl).

Prace naukowe finansowane ze środków koniecznych do rozliczenia do końca 2017 roku należy złożyć w Wydawnictwie do dnia 15 czerwca 2017 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku przestaje obowiązywać plan na 2016 rok. Wszystkie pozycje
w nim zawarte, a niezłożone w Wydawnictwie do końca bieżącego roku, należy ponownie zgłosić do nowego planu.