Wnioski do Planu Wydawniczego 2020


Szanowni Państwo,

Wydawnictwo UE rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń publikacji planowanych przez Autorów do wydania w roku 2020 (formularz w załączeniu).

Prosimy o przesyłanie zbiorczych formularzy dla poszczególnych Katedr w terminie do 10 grudnia 2019 r. na adres Wydawnictwa oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl.

Prace naukowe finansowane ze środków koniecznych do rozliczenia do końca 2020 roku należy złożyć w Wydawnictwie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku przestaje obowiązywać plan na 2019 rok. Pozycje w nim zawarte, które nie zostały złożone do realizacji, należy zaplanować na kolejny rok.