Przejdź do menu Przejdź do treści

Wnioski do Planu Wydawniczego 2023

Szanowni Państwo,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń publikacji planowanych do wydania w 2023 roku (formularz).

Prosimy o przesyłanie zbiorczych formularzy, zatwierdzonych przez Kierowników Katedr, do dnia 12 grudnia 2022 roku w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (adres e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl).

Prace naukowe finansowane ze środków, które muszą być rozliczone do końca 2023 roku, należy złożyć w Wydawnictwie do dnia 15 czerwca 2023 roku.

Równocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 roku przestaje obowiązywać plan na 2022 rok. Pozycje w nim zawarte, których nie złożono do realizacji, należy zgłosić do nowego planu.

Pliki:
Formularz_zgłoszenia_publikacji.doc


Artykuły do czasopism uczelnianych

Nabór artykułów naukowych do czasopism uczelnianych odbywa się w trybie ciągłym. Propozycje w tym zakresie prosimy kierować bezpośrednio do redakcji czasopism.

Adresy Redakcji znajdują się na poniższych stronach internetowych:

Academic Review of Business and Economics
http://arbe.ue.katowice.pl/

Journal of Economics and Managements
https://www.ue.katowice.pl/en/units/journal-of-economics-and-management.html

Multiple Criteria Decision Making
https://mcdm.ue.katowice.pl/

Studies in Risk and Sustainable Development.

https://srsd.ue.katowice.pl/
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3