Aktualności

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Podane są w nim aktualne informacje dotyczące punktacji za publikacje  [Więcej]


Wyższa punktacja dla Zeszytów Naukowych Wydawnictwa Uczelni

Z przyjemnością zawiadamiamy że 21 grudnia 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował zaktualizowaną listę czasopism punktowanych. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” uzyskały wyższą punktację tj. 7 pkt. [Części  B,... [Więcej]