Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Aktualności

W związku z napływającą korespondencją e-mailową, rozsyłaną przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi KOPIPOL, prosimy o zapoznanie się z opinią prawną dotyczącą warunków wypłat świadczeń na rzecz Autorów publikacji naukowych... [Więcej]
Wydawnictwo rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń publikacji przewidywanych do wydania w 2015 r. (formularz w załączeniu) w terminie do dnia 25 listopada 2014. Prosimy o przesłanie oryginałów formularzy na adres Wydawnictwa, a także wersji elektronicznej... [Więcej]
Szanowni Państwo! Autorzy artykułów do czasopisma "Studia Ekonomiczne"!   Na stronie wydawnictwa (w zakładce Studia Ekonomiczne/Pliki do pobrania) prezentujemy nowe wymogi redakcyjne i techniczne dotyczące artykułów do Studiów Ekonomicznych: –... [Więcej]
W związku ze zmianą uczelnianego systemu księgowania Księgarnia Internetowa została chwilowo zawieszona. Prosimy o składanie zamówień bezpośrednio do Wydawnictwana adres: stanislawa.czujkowska@ue.katowice.pl  Oferta wydawnicza znajduje się na stronie... [Więcej]
Na XIX Wrocławskich Targach Książki Naukowej (20-22 marca 2013), nasza oficyna wydawnicza wyróżniona została bardzo prestiżową nagrodą Polskiego Radia Wrocław. Wręczenie nagrody, tj. Pucharu Polskiego Radia dla Wydawcy, który zaprezentował najlepiej... [Więcej]
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Podane są w nim aktualne informacje dotyczące punktacji za publikacje [Więcej]
Z przyjemnością zawiadamiamy że 21 grudnia 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował zaktualizowaną listę czasopism punktowanych. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” uzyskały wyższą punktację tj. 7 pkt. [Części  B, str. 37] Szcz... [Więcej]