Studia Ekonomiczne nr 127/13.
Risk perception in financial and non-financial entities.
Red. Krystyna Znaniecka, Monika Wieczorek-Kosmala

PDF | 35 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬