Studia Ekonomiczne nr 132/13.
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu.
Red. Jerzy Mika, Katarzyna Zeug-Żebro

PDF | 41 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬