Studia Ekonomiczne nr 145/13.
Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne
. Red. Joanna Czech-Rogosz, Stanisław Swadźba

PDF | 157 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬