Studia Ekonomiczne nr 175/14.
Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej. Red. Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot

PDF | 108 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬