Studia Ekonomiczne nr 178/14.
Modelowanie preferencji a ryzyko '14. Red. Tadeusz Trzaskalik

PDF | 120 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬