Studia Ekonomiczne nr 183/14.
Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II. Red. Teresa Kraśnicka

PDF | 114 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬