Przejdź do menu Przejdź do treści

Cykl wydawniczy

Planując opublikowanie pracy, prosimy o zapoznanie się z przebiegiem cyklu wydawniczego:

 

1.

Wnioski do Planu Wydawniczego na dany rok kalendarzowy składane są pod koniec roku poprzedzającego (Wydawnictwo informuje autorów o rozpoczęciu przyjmowania wniosków)

Wniosek wydawniczy

2. Plan Wydawniczy jest opiniowany przez Komitet Redakcyjny i zatwierdzany przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej Plan Wydawniczy

3.

Inicjatywa autorska – składana w Wydawnictwie, rozpatrywana przez Komitet Redakcyjny. Zawiera szczegółowe informacje o publikacji, propozycje recenzentów (3), wskazanie źródeł finansowania (środki potwierdza Dział Badań Naukowych*)

Formularze inicjatyw autorskich

4. Złożenie materiałów w Wydawnictwie – przesłanie wersji elektronicznej tekstu. Wersja edytowalna służy do obliczenia objętości w arkuszach wydawniczych plik pdf + plik edytowalny
(.doc, docx)
5. Etap recenzyjny (może trwać do 2 miesięcy + czas na odpowiedź autora). Wysyłka tekstu do recenzji. Przekazanie recenzji autorowi Procedura recenzowania
6. Odpowiedź Autora na uwagi zawarte w recenzji odpowiedź na recenzję
7. Złożenie tekstu po poprawkach do dalszych etapów zawarcie umowy wydawniczej z autorem
8. Opracowanie redakcyjne i skład komputerowy – redakcja językowa i techniczna treści, skład i łamanie tekstu, korekta redakcyjna i autorska współpraca autor-redaktor
9. Inne prace wydawnicze – wykonanie projektu okładki, strony redakcyjnej, nadanie nr ISBN, wyliczenie ceny, itp. zatwierdzenie do opublikowania, archiwizacja dokumentacji
10. Przekazanie do zasobów Repozytorium „Śląskiej Biblioteki Cyfrowej”.
Nadanie nr DOI
www.sbc.org.pl
dot. monografii naukowych
11. Zlecenie druku i oprawy (realizacja z dostawą ok. 10 dni roboczych) ** dot. podręczników dydaktycznych
Katalog podręczników
12. Dystrybucja – przekazanie egzemplarzy autorskich, wysyłka egzemplarzy obowiązkowych, dostawa do księgarni partnerskich i serwisu Ibuk.pl Księgarnia Prawnicza
Księgarnia PWN

Ibuk.pl
13. Promocja – umieszczenie tytułu w ofercie wydawniczej, opracowanie notki promocyjnej, prezentacja w mediach społecznościowych, indywidualne formy reklamy Nowości wydawnicze
Nasi Autorzy

  * Kalkulacje kosztów sporządzane są indywidualnie po uzyskaniu szczegółowych danych od Autorów.
** Nakłady egzemplarzy papierowych określa się na podstawie Zarządzenia Rektora nr 9/2022.

Dodruki (wznowienia bez żadnych zmian w treści): po wyczerpaniu nakładu publikacji Autor może złożyć pisemny wniosek o wykonanie dodruku wraz z propozycją nakładu – opiniuje Redaktor Naczelny Wydawnictwa.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy