Przejdź do menu Przejdź do treści

Komitet Redakcyjny

Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo Prorektorowi ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej. Komitet Redakcyjny Wydawnictwa jest głównym organem doradczym Rektora w obszarze działalności wydawniczej. Do jego zadań należą inicjowanie kierunków polityki wydawniczej, kontrola etyki wydawniczej, opiniowanie najważniejszych projektów, rocznych Planów Wydawniczych i sprawozdań z działalności Wydawnictwa.
Podczas bieżących posiedzeń Członkowie Komitetu rozpatrują autorskie inicjatywy wydawnicze, kwalifikują prace do publikacji, dokonują wyboru recenzentów.

Informację o zamiarze złożenia inicjatywy autorskiej prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@ue.katowice.pl


Termin najbliższego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa: 
czerwiec 2024 

Informację o zamiarze złożenia inicjatywy autorskiej prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca