Przejdź do menu Przejdź do treści

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest wydawcą uczelnianym, powołanym do organizacji i realizacji działalności wydawniczej służącej społeczności akademickiej. Publikuje oryginalne, recenzowane prace naukowe będące rezultatem prac badawczych, analiz, projektów. Wspiera proces dydaktyczny, dostarczając studentom podręczniki do nauki. Wspomaga awanse naukowe (monografie habilitacyjne i prace profesorskie), sprzyja tworzeniu dorobku naukowego. Współpracuje z redakcjami czasopism uczelnianych, uczestnicząc w procesie opracowywania artykułów naukowych do ostatecznej publikacji.

Wydawnictwo działa według przyjętych procedur, w oparciu o roczny Plan Wydawniczy. Stosuje jednolite kryteria kwalifikacji tekstów do wydania. Przestrzega zasad etyki wydawniczej i dobrych praktyk wydawniczych.

Publikacje Wydawnictwa UE można nabyć za pośrednictwem księgarni i portali partnerskich. W ramach otwartego dostępu w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej udostępniamy kolekcję prac naukowych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3