Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Wydawnictwa

Działalność Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wpisuje się w naukowy obieg informacji. Jej przedmiotem jest obsługa procesu produkcji wydawniczej w pełnym zakresie. Harmonogram prac wyznacza roczny Plan Wydawniczy, opracowany na podstawie propozycji Autorów. Plan zawiera szacunkową liczbę publikacji w danym roku kalendarzowym, wysokość nakładów oraz wstępne terminy składania tekstów.

Publikacjami Wydawnictwa są:
podręczniki akademickie,
monografie naukowe,
czasopisma naukowe,
– inne materiały promujące i wspomagające uczelnię.

Pracami Wydawnictwa kieruje Redaktor Naczelny. Koordynuje pracę Zespołu, nadzoruje przebieg cyklu wydawniczego i współprace zewnętrzne. Odpowiada za terminową realizację zadań i zapewnienie struktury finansowej. Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej. Funkcje doradcze pełnią:
- Komitet Redakcyjny Wydawnictwa,
- Komitety czasopism naukowych.

Wydawnictwo jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych z siedzibą w Lublinie, zrzeszającego liczne grono wydawców akademickich. Celem Stowarzyszenia jest praca dla dobra polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przez podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju wydawnictw szkół wyższych, dbałość o profesjonalizm i prestiż zawodu wydawcy poprzez stałe podnoszenie wiedzy zawodowej. SWSW reprezentuje stanowisko wydawców akademickich wobec podmiotów zewnętrznych czy instytucji państwowych, angażując się m.in. w prace Polskiej Izby Książki (Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych) oraz Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3