Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, 2014

 

 

Autor                     Dorota Adamek-Hyska

ISBN                      9788378752141

Liczba stron          216

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Monografia składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy opisuje istotę i zakres rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego. W drugim zaprezentowano partnerstwo publiczno-prywatne na tle innych metod realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w jednostce samorządu terytorialnego.  W kolejnych rozdziałach zidentyfikowano wybrane narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej. Skoncentrowano się w szczególności na wskazaniu potrzeb informacyjnych głównych interesariuszy partnerstwa publiczno-prywatnego, cyklu życia przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w tej koncepcji, a także identyfikacji przychodów i kosztów związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.

 

Powrót do listy