Public relations w perspektywie naukowej

 

 

Autor                     Anna Adamus-Matuszyńska (red.)

ISBN                      978-83-7875-323-0

Liczba stron          224

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania          2016

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Proponowana Czytelnikowi publikacja pokazuje, jak różnorodny i obszerny jest kanon wiedzy determinujący badania w zakresie public relations. Pierwszy rozdział prezentuje swoiste rozdroża, na jakich od początku istnienia znajduje się PR – jego praktyka i/lub teoria. Zebrane w tej części artykuły wskazują, do jakich dyscyplin wiedzy i ustaleń, tak naukowych, jak i praktycznych, trzeba sięgać, by zrozumieć współczesną komunikację podejmowaną w celu budowania relacji z otoczeniem. Rozdział drugi poświęcono społecznemu charakterowi public relations. W ostatnim rozdziale opisano międzynarodowe wyzwania przed jakimi stoi public ralations (rozdział w całości w języku angielskim).

 

Powrót do listy