Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych

 

 

 

Autor                     Katarzyna Bilińska-Reformat

ISBN                      978-83-7875-233-2

Liczba stron          251

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     34 zł

 Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

W pracy wyróżniono dwie części: teoretyczną oraz empiryczną (chociaż podział ten jest nieostry). Rozdziały pierwszy i drugi mają charakter teoretyczny (i opisowy), zaś rozdziały trzeci i czwarty mają charakter empiryczny. W rozdziale pierwszym zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z relacjami podmiotów gospodarujących, a w drugim skupiono się na zagadnieniach związanych z sieciami handlu detalicznego oraz ich relacjami z otoczeniem. W rozdziale trzecim opisano teoretyczne ujęcia procesów globalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sfery handlu oraz dokonano identyfikacji czynników lokalnych i globalnych wpływających na kształtowanie relacji z dostawcami i klientami. W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki empirycznych badań własnych autorki prowadzonych w latach 2006-2013, dotyczących kształtowania relacji sieci z klientami i dostawcami.

 

Powrót do listy