Przejdź do menu Przejdź do treści

Restrukturyzacja przemysłu i przemiany regionalne. Wykorzystanie doświadczeń przemysłu węgla kamiennego i wybranych krajów Europy Zachodniej w planowaniu restrukturyzacji w Polsce

Celem niniejszej pracy jest analiza procesu restrukturyzacji przemysłu górniczego na Górnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod i środków socjalnych zastosowanych w realizacji likwidacji przemysłu górniczego i rekonwersji regionów górniczych we Francji. Praca została podzielona na trzy podstawowe części. W pierwszej (rozdziały 1-4), wprowadzającej w problematykę restrukturyzacji przemysłowej i poświęconej przemianom gospodarczym, opracowanej na podstawie literatury przedmiotu, zaprezentowano m.in. różnorodne cele i możliwe instrumenty interwencji państwa w politykę przemysłową kraju. Część druga została poświęcona restrukturyzacji przemysłu węglowego w Polsce, a ostatnia część programowaniu i realizacji restrukturyzacji przemysłowej oraz przemian regionalnych w Polsce.

AutorHenryk Brandenburg
ISBN978-83-7246-668-6
Rok wydania2011
Liczba stron249
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca