Restrukturyzacja przemysłu i przemiany regionalne. Wykorzystanie doświadczeń przemysłu węgla kamiennego i wybranych krajów Europy Zachodniej w planowaniu restrukturyzacji w Polsce

 

 

Autor                     Henryk Brandenburg

ISBN                      978-83-7246-668-6

Liczba stron          249

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Celem niniejszej pracy jest analiza procesu restrukturyzacji przemysłu górniczego na Górnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod i środków socjalnych zastosowanych w realizacji likwidacji przemysłu górniczego i rekonwersji regionów górniczych we Francji. Praca została podzielona na trzy podstawowe części. W pierwszej (rozdziały 1-4), wprowadzającej w problematykę restrukturyzacji przemysłowej i poświęconej przemianom gospodarczym, opracowanej na podstawie literatury przedmiotu, zaprezentowano m.in. różnorodne cele i możliwe instrumenty interwencji państwa w politykę przemysłową kraju. Część druga została poświęcona restrukturyzacji przemysłu węglowego w Polsce, a ostatnia część, programowaniu i realizacji restrukturyzacji przemysłowej oraz przemian regionalnych w Polsce.

 

Powrót do listy